Μελέτη ανάπτυξης δικτυακού τόπου για το "Διεθνές Ίδρυμα Μεγάλου Αλεξάνδρου"
Τη μελέτη για την ανάπτυξη του δικτυακού τόπου, ανέθεσε στην CompuLogic Hellas, η ύπατη Διοικητική Αρχή του "Διεθνούς Ιδρύματος Μεγάλου Αλεξάνδρου", που εδρεύει στον Δίον Κατερίνης. Ο νέος δικτυακός τόπος θα δημιουργηθεί σε πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα, με πολυγλωσσική λειτουργικότητα. Η CompuLogic Hellas ανέλαβε επίσης την εκπαίδευση του προσωπικού της γραμματείας του "Διεθνούς Ιδρύματος Μεγάλου Αλεξάνδρου"που θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη του δικτυακού τόπου.