Αριστοτέλης - Μηχανογραφική Διαχείριση Φροντιστηρίων

Πρόκειται για την έκδοση του διαχειριστικού προγράμματος της CompuLogic Hellas που απευθύνεται τόσο σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, όσο και σε Φροντιστήρια Ξένων Γλωσών.

Ο Αριστοτέλης είναι ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες των εκπαιδευτηρίων αυτού του τύπου και αποτελεί αποτέλεσμα πολύχρονης εμπειρίας της εταιρείας μας και υλοποίησης των παρατηρήσεων εκατοντάδων χρηστών των προγραμμάτων της.

Ο Αριστοτέλης διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για την πλήρη και ολοκληρωμένη μηχανογραφική λειτουργία του σύγχρονου Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου, δηλαδή:

Ηλεκτρονική διαχείριση όλων των στοιχείων:
Μαθητές, καθηγητές, διοικητικό προσωπικό, τάξεις, τμήματα, μαθήματα, βαθμολογίες, απουσίες, πληρωμές, αποδείξεις βρίσκονται στον υπολογιστή σας καλά οργανωμένα και τακτοποιημένα και είναι στη διάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή!

Ανανέωση της επαφής με τους πελάτες:
Έκδοση αποδείξεων, Εκτύπωση καταστάσεων και εντύπων: Δελτία Προόδου, Βεβαιώσεις Σπουδών, Βαθμολογίες, Ενημερωτικά Σημειώματα, Έλεγχοι, Αιτήσεις Εγγραφής κλπ. Όλα διεκπεραιώνονται μηχανογραφικά από το σύστημα με άψογη εμφάνιση και μοναδική αξιοπιστία. Η εικόνα του φροντιστηρίου στα μάτια των πελατών σας αποδεικνύεται εξαιρετική!

Αξιόπιστος έλεγχος των δεδομένων της επιχείρησης:
Κάθε στιγμή έχετε στη διάθεσή σας πολύτιμα στοιχεία για την πορεία της επιχείρησης: Οφειλές πελατών, προϋπολογισμός εξόδων, αναμενόμενα έσοδα, κατανομή εξόδων κλπ. βρίσκονται στα χέρια σας με το πάτημα ενός πλήκτρου. Ξεχάστε τις άλλοτε χρονοβόρες διαδικασίες, τα λάθη και την ταλαιπωρία.

ΒΑΣΗ και Εισαγωγικές Εξετάσεις:
Ο Αριστοτέλης είναι απόλυτα συμβατό με τα δεδομένα του Ενιαίου Λυκείου και τις διαδικασίες πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Υπολογίζει την τελική επίδοση των μαθητών πριν και μετά την προσαρμογή της βαθμολογίας και το βαθμό του Εθνικού Απολυτηρίου. Διαθέτει ειδικό module, το οποίο υπολογίζει τα μόρια των υποψηφίων στις εισαγωγικές εξετάσεις και συμβουλεύει τους μαθητές στην επιλογή των σχολών. Επιπλέον συγκρίνει τα μόρια που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι με τις βάσεις των προηγούμενων ετών.

Ο Αριστοτέλης είναι πρόγραμμα ανοιχτής αρχιτεκτονικής και προσαρμόζεται ακριβώς στις δικές σας απαιτήσεις και ανάγκες. Έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει κάθε πτυχή της επιχείρησης. Είναι πολυ-παραμετρικό και ευέλικτο, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται όχι μόνο στις τωρινές αλλά και στις μελλοντικές ανάγκες του εκπαιδευτηρίου σας.