Γνωρίστε μας arrow Αυτόματη Διαχείριση Περιεχομένου arrow Ασφάλεια
17.01.18
 
 
Ασφάλεια Εκτύπωση E-mail

Η Αυτόματη Διαχείριση Περιεχομένου CMS μπορεί επίσης να κλειδώσει συγκεκριμένα τμήματα του web site σας σε εξουσιοδοτημένους επισκέπτες. Για παράδειγμα, μπορείτε να κλειδώσετε όλο τον τιμοκατάλογό σας (ή σημεία του) σε εξουσιοδοτημένους πελάτες μόνο ή στους διανομείς σας.

Ο παγκόσμιος χάρτης ηλεκτρονικού εμπορίου χωρίζεται σήμερα στους εξής βασικούς τομείς: business - to - business , business - to - consumer , business - to - employees , consumer - to - business, και consumer - to - consumer. Ως ηλεκτρονικό εμπόριο σήμερα, δεν ορίζουμε μόνο τις ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές, αλλά τη συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα που αναπτύσσει μια εταιρία στο Διαδίκτυο.

Εμείς στην Compulogic Hellas γνωρίζουμε τους κανόνες, τις διαδικασίες και τη συνολική στρατηγική που πρέπει να υιοθετήσει μια εταιρία στη δομή, την οργάνωση και την λειτουργία της. Προκειμένου να επιτύχει στη παγκόσμια αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου προσαρμόζουμε το e-commerce site στο επιχειρηματικό σας πλάνο. Στην συνέχεια αναπτύσσουμε ολοκληρωμένες λύσεις και εφαρμογές που περιέχουν:

  • Συστήματα ηλεκτρονικών καταλόγων προϊόντων ή υπηρεσιών (commerce enabled e-catalogs)
  • Συστήματα διαχείρισης πολλαπλών τιμοκαταλόγων και on line πληρωμών (multiple price lists and online payment systems)
  • Συστήματα διαχείρισης επισκεπτών και προσαρμογής των καταλόγων στις προσωπικές τους προτιμήσεις και συνήθειες (user profiling and personalization systems)
  • Εργαλεία on line marketing (newsletters, discounts management, price and cross promotions, feedback forms, product poll and rating systems, advertising campaigns, etc)
  • Συστήματα αυτόματου υπολογισμού κόστους αποστολής και διεκπεραίωσης παραγγελίας (shipping and handling calculator systems)
  • Την δυνατότητα, διασύνδεσης με όλα τα σύγχρονα, ανοιχτής αρχιτεκτονικής, μηχανογραφικά συστήματα (ERP integration on demand)

Η νέα υπηρεσία της Compulogic Hellas προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε επιχείρηση για την αποτελεσματική οργάνωση, ανεύρεση και διανομή πληροφοριών με κύριο σκοπό την ενίσχυση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, την αύξηση της απόδοσης της επιχείρησης και των συνεργατών της.

Η πρόταση της Compulogic Hellas είναι ένα corporate portal που μετασχηματίζει το intranet - extranet σε συνολικό χώρο εργασίας και γνώσης παρέχοντας ένα κεντρικό σημείο για τον εντοπισμό και τη διαχείριση πληροφοριών, υπηρεσίες συνεργασίας με βάση το web και άμεση, έξυπνη και πλήρη διαχείριση εγγράφων.

 
 
Top!
Top!