Γνωρίστε μας arrow Αυτόματη Διαχείριση Περιεχομένου arrow Βασικές Λειτουργίες
17.01.18
 
 
Βασικές Λειτουργίες Εκτύπωση E-mail

Δενδρική Απεικόνιση (Tree Structure)

Η απεικόνιση των περιεχομένων του κόμβου και αντίστοιχα των περιοχών διαθέσιμων προς διαχείριση γίνεται μέσω δενδρικής διάταξης η οποία παρουσιάζει την ιεραρχική δομή του site.

Είδη Αρθρων (Article Types)

Τα άρθρα στην Αυτόματη Διαχείριση Περιεχομένου CMS κατηγοριοποιούνται σε τύπους με σκοπό την ομαλότερη εμφάνισή τους στο site.

Πρότυπα Παρουσίασης (Templates)

Η εμφάνιση των περιεχομένων του κάθε site γίνεται με χρήση προσχεδιασμένων προτύπων. Για το κάθε είδος άρθρου έχουν σχεδιαστεί ένα ή περισσότερα πρότυπα από τα οποία ο χρήστης μπορεί να επιλέξει για την εμφάνιση του περιεχομένου.

Διαχείριση Μενού (Menu Management)

Το κάθε πρότυπο απεικόνισης περιέχει μερικές προδιαγεγραμμένες περιοχές μέσα στις οποίες απεικονίζονται οι επιλογές του επισκέπτη του site.

Δημοσκοπήσεις (Poll Component)

H Αυτόματη Διαχείριση Περιεχομένου CMS υποστηρίζει την διενέργεια δημοσκοπήσεων. Οι δημοσκοπήσεις ορίζονται από τον κατάλληλο διαχειριστή και μπορούν να έχουν ημερομηνίες έναρξης και λήξης.

Περιοχή Συζητήσεων (Forum Component)

Στην Αυτόματη Διαχείριση Περιεχομένου CMS έχει ενταχθεί και η λειτουργία ηλεκτρονικών συζητήσεων με βάση την ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων.

Φόρμα Επικοινωνίας (Forms)

H Αυτόματη Διαχείριση Περιεχομένου CMS δίνει την δυνατότητα δυναμικής δημιουργίας φορμών αποστολής οι οποίες μπορούν να εμφανιστούν σε κατάλληλα σημεία στο site με χρήση του ειδικού προτύπου απεικόνισης.

Διαχείριση Νέων (News Articles Component)

Εκτός από τα βασικά κείμενα όπως αυτά περιγράφηκαν παραπάνω υπάρχει η δυνατότητα ένταξης κειμένων τύπου "Νέων".

Απλή Εύρεση (Simple Search Component)

Η εφαρμογή Αυτόματης Διαχείριση Περιεχομένου CMS υποστηρίζεται από μηχανισμό εύρεσης κειμένων, αρχείων, κλπ. τόσο στο διαχειριστικό περιβάλλον όσο και στο περιβάλλον του site.

Περιοχή Μελών (Restricted Area)

Η λειτουργία αυτή του site δίνει την δυνατότητα στον κατάλληλο διαχειριστή να περιορίζει την παρουσίαση κάποιου περιεχομένου του site από μη εξουσιοδοτημένο χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρες περιοχές ή επιμέρους άρθρα μπορούν να είναι διαθέσιμα μόνο σε όσους χρήστες έχουν αποκτήσει σχετικό λογαριασμό και μπορούν να κάνουν εισαγωγή στο site.

Εξελιγμένη Αναζήτηση (Advanced Search Component)

Η προσθήκη αυτής της εφαρμογής στην Αυτόματη Διαχείριση Περιεχομένου CMS επιτρέπει στους χρήστες του site την δυνατότητα διεξαγωγής σύνθετων αναζητήσεων.

Ενημερωτική Αλληλογραφία (Newsletter Component)

Ο μηχανισμός ενημερωτικής αλληλογραφίας επιτρέπει την μαζική αποστολή μέσω mail σε γκρουπ χρηστών ενός ενημερωτικού μηνύματος. Το μήνυμα περιέχει κείμενο, εικόνες, κλπ ή εναλλακτικά μπορεί να είναι μια από τις υπάρχουσες σελίδες του κόμβου.

Προστασία Εφαρμογής (System Security)

Σημαντικό τμήμα της εφαρμογής αποτελεί ο μηχανισμός προστασίας της ίδιας της εφαρμογής από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.


Διαπιστευμένη Πρόσβαση (User Security)

Η πρόσβαση στην Αυτόματη Διαχείριση Περιεχομένου CMS ελέγχεται από κεντρικό μηχανισμό ασφαλείας. Ο μηχανισμός αυτός διατηρεί τα στοιχεία του χρήστη καθώς και λεπτομερή στοιχεία πρόσβασης στα επιμέρους τμήματα της εφαρμογής.

Μηχανισμός Αντιμετώπισης Προβλημάτων (Error Handling)

Η Αυτόματη Διαχείριση Περιεχομένου CMS πλαισιώνεται από διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων που ενδεχομένως να παρουσιαστούν κατά την χρήση της εφαρμογής.

Διαχείριση Αρχείων (Library)

Το σύστημα παρέχει κεντρική διαχείριση των αρχείων (εικόνες, κείμενα, λογιστικά φύλλα, κλπ) τα οποία εμπεριέχονται σε διάφορα σημεία του κόμβου.

Ηλεκτρονικά Βοηθήματα (On-Line Help)

Η Αυτόματη Διαχείριση Περιεχομένου CMS περιλαμβάνει μια σειρά από βοηθητικά κείμενα τα οποία μπορεί ο χρήστης να συμβουλευτεί ανά πάσα στιγμή.

Εισαγωγή - Εξαγωγή Στοιχείων (Data Import - Export)

Μέσω της Αυτόματης Διαχείρισης Περιεχομένου CMS είναι εφικτό να εισαχθούν μαζικά δεδομένα ή να εξαχθούν για χρήση σε άλλες πηγές

External Database Management Component

H Αυτόματη Διαχείριση Περιεχομένου CMS δίνει την δυνατότητα διαχείρισης δεδομένων τα οποία βρίσκονται σε πίνακες που δεν αποτελούν μέρος της βασικής δομής και εγκατάστασης της Αυτόματης Διαχείρισης Περιεχομένου CMS

Μεταδεδομένα (Metadata)

Στην Αυτόματη Διαχείριση Περιεχομένου CMS είναι δυνατό να ορισθούν έννοιες - κλειδιά οι οποίες χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν την πληροφορία ανάλογα με το περιεχόμενο αυτής.

 
 
Top!
Top!